Beek - Ubbergen

Biecht

Doen of laten dat het geweten belast kan in een strikt vertrouwelijk gesprek met de pastoor worden uitgesproken. Het verbroken innerlijke contact met het spirituele dat vaak het gevolg is van een bezwaard geweten, kan mede hierdoor worden hersteld. In de biecht draait het om vergeving. Die is vooral heilzaam als die wordt gegeven door de mens(en) om wie het gaat. De kerk kan echter ook bijdragen aan de ontlasting van het geweten.

Er zijn mensen die behoefte hebben aan de biecht vůůr de grote kerkelijke feesten, zoals Kerst of Pasen. Het is in die perioden ook mogelijk deel te nemen aan de parochiŽle boetevieringen die in de kerk plaatsvinden.

Voor een persoonlijke biecht kunt u contact opnemen met de pastoor.