Beek - Ubbergen

Carillon

Het carillon is geplaatst bij gelegenheid van het 40 jarig Priesterjubileum van Pastoor Maarten Wesseling in december 2003.
In plaats van een persoonlijk cadeau vroeg hij een carillon voor de kerk. Voor en door de parochianen en middenstand van Beek Ubbergen bij elkaar gebracht. Het is met Pasen 2004 in gebruik genomen. Het carillon is gegoten en geplaatst door de Koninklijke klokkengieterij Eysbouts uit Asten (N.Br.).
Giften voor onderhoud en uitbreiding blijven welkom op bankrekeningnr. 10.51.02.946 van de Rabobank, Beek Ubbergen, ten name van Carillon voor Beek.