Beek - Ubbergen

Kerk en geloof, catechese

Bijbelgroep

De bijbel is een inspirerend boek, dat zijn geheimen soms na inspanning prijs geeft. De bijbelgroep zet zich er voor in inzicht te krijgen in de bijbel en zijn diepe en rijke betekenis voor ons. Zij doen dit door het gezamenlijk lezen van fragmenten uit de bijbel, die zo op den duur in zijn geheel aan bod komt. In de maandelijkse bijeenkomsten krijgt iedereen de gelegenheid in een open gesprek de eigen visie op die inspirerende teksten te verdiepen en te verhelderen, waarbij soms het accent ligt op de historische, dan weer op psychologische of theologische facetten. Zo ontstaat nieuwe inspiratie om ermee aan de slag te gaan in de praktijk. Het onderwerp wordt in onderling overleg bepaald. Door er samen over te praten ontstaat een intensieve betrokkenheid bij het gekozen thema.

De bijbelgroep komt bij elkaar op de derde vrijdag van de maand van 10:00 tot 12:00 in de Groenendijkzaal naast de pastorie.

Voor de bijbelgroep kunt u zich melden bij Ine Reintjes 024 6841789