Beek - Ubbergen

Collecte tijdens de vieringen (offeren)

Tijdens de viering vindt een collecte plaats voor het instandhouden van de parochie. Viermaal per jaar krijgt de collecte een andere bestemming, eenmaal gaat de opbrengst naar de activiteiten van Solidaridad in ontwikkelingslanden, eenmaal naar de Nederlandse missionarissen eenmaal naar de missie vervoermiddelenactie (MIVA) en eenmaal naar de MEMISA. Ook de collecte bij een huwelijks- of uitvaartdienst komt ten gunste van de parochie. Soms wordt ten onrechte gedacht dat het huwelijkspaar of de familie van de overleden hierover kan beschikken. Uw gift tijdens de vieringen is uiteraard welkom.