Beek - Ubbergen

Eerste communie

Na de doop, waaraan de gedoopte meestal geen bewuste bijdrage levert, is de eerste communie een bevestiging van wat de doop al tot uitdrukking bracht, maar nu bewuster: behoren tot de kerkelijke gemeenschap.

Dit belangrijke moment kunnen ouders en kind samen met de parochie voorbereiden. De werkgroep Eerste Communie ondersteunt daarbij. Op enkele zaterdagochtenden wordt met de kinderen gewerkt aan een inleidend project, waardoor de betekenis van de eerste communie voor de kinderen wordt verhelderd. De ouders worden geïnformeerd over hun rol bij de eerste communie thuis. In de gezinssituatie kunnen de ouders dan op eventuele vragen van het kind reageren. (Bedenk bij lastige vragen, dat één kind meer kan vragen dan tien wijzen kunnen beantwoorden.) Samen met het kinderkoor worden door de kinderen de liederen ingestudeerd voor de eerste-communieviering.

De bovengenoemde werkgroep neemt in oktober via de kerkelijke administratie en basisschool “De Biezenkamp” contact op met de ouders in verband met de aanmelding voor dit belangrijke sacrament. Ook worden oproepen geplaatst in De Rozet en op de WFM-kabelkrant.

U kunt uw kind opgeven voor de 1e communie m.b.v. het Opgaveformulier 1e communie 2011.