Beek - Ubbergen

Doop

De doop is de plechtigheid waardoor men wordt opgenomen in de kerkelijke gemeenschap. De doop kent allerlei symbolieken, zoals de reinigende werking van het water of de doorgang van het volk Israël door de Jordaan op weg naar “het beloofde land”. Ook Christus liet zich dopen. In de voorbespreking met de pastoor wordt de betekenis van de doop uiteengezet.

Het verdient de voorkeur om een doop tijdens één van de bovengenoemde wekelijkse vieringen te laten plaats vinden, zoals tijdens een Gezinsviering. Een ander goed voorbeeld van een dergelijk moment voor de doop is de viering in de paasnacht, de paaswake.

Onze parochie kent gelukkig nog de gewoonte om individueel te dopen, meestal op zondagmorgen om 11.30 uur.
Men kan een doop aanvragen door een telefoontje naar de pastorie.