Beek - Ubbergen

Gebedsintenties (stipendia)

Tijdens de wekelijkse vieringen in de kerk is er een moment waarop gebeden worden uitgesproken. Meestal dragen deze gebeden een algemeen karakter en geven ze uitdrukking aan de intenties van de parochie als geheel. In enkele gevallen zijn deze intenties persoonlijker van karakter, vooral wanneer er wordt gebeden voor het zielenheil van overleden dierbaren. Vanwege dit persoonlijke karakter wordt een bijdrage gevraagd van degenen die een dergelijke gebedsintentie opgenomen willen zien in de voorbeden.

Deze bijdrage wordt gezien als een middel om de dienst materieel mogelijk te maken, als een bijdrage in de kosten. Het Bisdom noemt deze bijdrage daarom stipendium.

Gebruik is, dat het geld dat is bijeen gebracht in de collecte van de uitvaartdienst voor deze stipendia wordt bestemd. Als dat budget is gebruikt, staat het de nabestaanden, vrienden of kennissen natuurlijk vrij door middel van nieuwe stipendia de overledene te gedenken. Een stipendium voor een gebedsintentie uit dankbaarheid behoort ook tot de mogelijkheden.