Beek - Ubbergen

Huwelijk

Het huwelijk is een sacrament dat het huwelijkspaar elkaar toedient. Dit vindt plaats in een viering van de parochiegemeenschap waarin het huwelijkspaar een bijzondere rol vervult.

De pastoor bespreekt vooraf met het aanstaande paar in enkele gesprekken op de pastorie de betekenis van een kerkelijke inzegening. Het aanstaande bruidspaar krijgt ruimschoots de gelegenheid om elkaar te vertellen wat hen beweegt om een kerkelijk huwelijk te sluiten. De avonden leveren niet zelden boeiende gesprekken op, zodat er soms wel vier tot zes bijeenkomsten worden afgesproken. Anderen hebben met drie gesprekken al een duidelijk beeld. Er moeten ook enkele formele papieren worden ingevuld en getekend. Daarnaast worden de mogelijkheden en onmogelijkheden van een persoonlijke invulling van de huwelijksviering gezamenlijk onder de loep genomen.

Samen met pastoor, koster en kerkmusicus kan worden bekeken op welke wijze individuele invulling én respect voor de kerkelijke liturgie op één noemer kunnen worden gebracht. Graag zet iedereen die er aan meewerkt zich ervoor in dat de huwelijksdienst in de Beekse kerk een inspirerende ervaring voor vele jaren vormt!