Beek - Ubbergen

WAT IS DE KERK MIJ WAARD?


WAT IS DE KERK MIJ WAARD?

De slogan van deze actie heeft een dubbele betekenis. Natuurlijk is er de uitstraling van onze markante kerk, met liefde gebouwd en onderhouden, door vele mensen in de loop van de tijd. Centraal en duidelijk zichtbaar, omdat het een begin was van een gehucht, een dorp, een stad. Gods zegen werd gevraagd over de nieuwe samenleving. Ernaast een herberg voor de mensen die onderdak nodig hadden, en die wilden eten en drinken. Hoge versierde tempels, met torens die nog steeds er op wijzen dat er meer is tussen hemel en aarde.

En zo krijgen we de andere betekenis: de waarde die niet in geld is uit te drukken, en die voor ieder van ons een eigen stempel heeft. Immers alle belangrijke momenten van je leven worden hier gevierd.

De beleving daarvan, de herinneringen daaraan, zijn blijvend. Daarom die blijvende waarde. Een kerk is geen museum, ondanks de mooie dingen die je er tegenkomt. Het is een levend teken van onze dank en toewijding aan God. Het minste wat we kunnen doen is zorgen dat dit teken mag blijven bestaan, in goede staat, zodat we er niet alleen trots op, maar vooral blij mee mogen zijn. In dit verband zou ik er op willen wijzen dat het dak van de kerk gerenoveerd moet worden en het Lindsenorgel heeft een hele grote renovatie nodig, dat zijn al meteen flinke uitgaven.

      Vandaar de actie "KERKBALANS". Van blijvende waarde!!!!

Bijgaand strookje laat zien in welke mate u helpt, en hoe de leeftijd categorieŽn zich verhouden. In ieder geval dank aan allen.

U ziet, er wordt heel zorgvuldig mee omgegaan. Mocht er toch iets fout gegaan zijn, laat het ons even weten, zodat het goed komt. Lees daarvoor de "uitleg bij dit pakketje".

We bidden dat we nog heel lang een mooie blijvende parochie mogen blijven, en dat we het met liefde en trots onze kerk mogen noemen.

Het Kerkbalans comité.

Parochie H. Bartholomaeus, Beek Ubbergen


Jaarlijks krijgt u informatie thuis bezorgd.

Postbank rek. nr. 87.90.55
Rabobank rek. nr. 10.51.01.206
Beide rekeningen zijn ten name van Parochie H. Bartholomaeus te Beek-Ubbergen.

Hartelijk dank voor uw steun!