Beek - Ubbergen

Kerkhof

De Beekse kerkelijke begraafplaats biedt een fraaie laatste rustplaats. Nabestaanden beschikken zo over een sfeervolle plek om hun geliefden te gedenken.

Graf
Het kerkhof van onze parochie is prachtig gelegen boven op een heuvel. De Calvarieberg met het priestergraf geniet zelfs bescherming als rijksmonument. Het terrein biedt een heuvelachtige en grillige aanblik. De sfeer wordt zorgvuldig in stand gehouden, onder meer door intensief onderhoud van de algemene gedeelten. Overigens dienen de nabestaanden zorg te dragen voor het onderhoud van het graf. Daarbij is het plaatsen van struiken, boompjes of andere vaste beplanting niet toegestaan. Bekijk voor de “huisregels” de informatiekast op het kerkhof.

Urnenmuur
Ook wanneer men kiest voor een crematie bestaat de mogelijkheid een plek om te herdenken te creëren, door de urn te laten plaatsen in de voor dit doel opgerichte urnenmuur op de begraafplaats. Ook wordt de mogelijkheid geboden een urn te laten plaatsen in een reeds bestaand graf (“bijzetting”).

As strooiveld
Er is een mogelijkheid tot uitstrooiing van de as van een overledene op het strooiveld achterin het kerkhof bij het Kastanje dal. Na overhandiging van een copy van de verklaring van crematie aan de kerkhofadministratie kan de as uitgestrooid worden na afspraak met de beheerder van het kerkhof.
Een gedenkplaatje kan besteld worden bij Natuursteenbedrijf G van Leeuwe Tarweweg 15, 6534AM Nijmegen (024-3774776 onder de voorwaarden van het kerkbestuur.

Urnengraf
Urnengraven kunnen in overleg worden gerealiseerd op het kerkhof, nabij de urnenmuur.
Meer informatie via de kerkhofadministratie Friedel Meijer op woensdag of vrijdag van 09:00 tot 12:00 uur. 024-6841431
Voor spoed op andere tijden: ………