Beek - Ubbergen

Kerkleden administratie

Graag willen de parochie alle parochianen informeren over eucharistievieringen en andere activiteiten in de parochie. Soms is het ook voor het werk van de pastoor noodzakelijk dat er gegevens beschikbaar zijn over leden van de parochie. Dat kan niet zonder een goede ledenadministratie.

Kregen we jaren geleden nog alle wijzigingen van de gemeente door, nu zijn we alweer geruime tijd aangesloten bij het sila (stichting interkerkelijke ledenadministratie). De sila vormt een landelijke schakel tussen de gemeentehuizen en de kerken, waardoor toch berichten over veranderingen in persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven.

Het bisdom ís-Hertogenbosch gaat in samenwerking met de sila een databank openen, zodat de parochieadministratie met een wachtwoord toegang krijgt tot het eigen parochiebestand. Alle wijzigingen worden dan door het bisdom al ingevoerd. Dat zal veel werk besparen. Via het parochieblad houden we u op de hoogte van wat de veranderingen voor u als parochiaan inhouden. Privacy: dit systeem is zo beveiligd dat niemand anders dan uw eigen parochieadministratie deze gegevens kan gebruiken.

Komt u verkeerde gegevens over uw gezinsamenstelling etc. tegen, meld dit dan aan de parochieadministratie: Kerkberg 3, 6573 DN Beek-Ubbergen. Graag willen we kerkledenadministratie op peil houden en mee groeien met alle veranderingen. De parochieadministratie rekent op uw vertrouwen en medewerking.