Beek - Ubbergen

Restauratie Lindsen orgel

Lindsen-orgel

Het Lindsen-orgel in de St.-Bartholomeuskerk in Beek is een beroemd instrument, waar vele mensen van genieten in diensten, concerten, radio-uitzendingen en via de cd. Zijn unieke melodieuze en innemende klanken wekken de sympathie van velen. Niet voor niets is het uit 1831 stammende orgel al bijna 40 jaar een Rijksmonument.

Restauratie

Hoewel orgels meestal een eeuwenlange levensduur hebben, is af en toe onderhoud nodig. Voor het Beekse instrument betekent dit nu groot onderhoud.
De circa 900 pijpen in het orgel moeten worden schoongemaakt (stof, vet en kaarsenroet) om weer optimaal te kunnen klinken.
Bij recent wetenschappelijk onderzoek is ontdekt dat de pijpen aan het eind van de 19e eeuw zijn aangepast aan de toen geldende inzichten. Nieuwe inkepingen zorgden ervoor dat het instrument comfortabel gestemd kon worden. Hierdoor is het orgel echter wel anders gaan klinken. De komende restauratie maakt deze aantasting ongedaan, waardoor het orgel weer in oude glorie zal kunnen schitteren.
Het plan is om het orgel in 2012 in de werkplaats van de orgelmaker Verschueren in Heythuyzen op zorgvuldige wijze te restaureren. Daarna kan het orgel er weer dertig veertig jaar tegen.

Benefietconcert ten bate van de restauratie

Ton Koopman concerteert op het Lindsen-orgel in Beek

Eigenlijk zou Ton Koopman dit benefietconcert op 19 december j.l. geven, maar barre winterse omstandigheden strooiden roet in het eten. Gelukkig werd een vervangende datum gevonden, zodat Koopman op zaterdag 29 januari alsnog zijn opwachting zal maken in de St.- Bartholomeuskerk in Beek-Ubbergen. Hij bespeelt dan het Lindsenorgel uit 1831 dat in 2012 zal worden gerestaureerd. Tijdens het feestelijke concert worden werken uit de barok uitgevoerd, waaronder een aantal van Johann Sebastian Bach.

Ton Koopman, bekend om zijn vitale, gedreven wijze van musiceren heeft al lange tijd een band met het orgel en de kerk in Beek. Met enthousiasme nam hij daarom de uitnodiging aan om een benefietkerstconcert te verzorgen op het orgel.

De kosten van de restauratie belopen circa 70.000, waarvan 60% wordt vergoed door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Voor het bijeenbrengen van de rest is de Stichting Restauratie Lindsenorgel actief (www.lindsenorgel.nl).
Het doel van de restauratie is om het orgel te ontdoen van vet en vuil en het pijpwerk weer te laten klinken zoals Lindsen het heeft bedoeld. Hiervoor is ondermeer nodig dat een deel van het pijpwerk weer naar de oorspronkelijk lengte wordt teruggebracht.

Zaterdag 29 januari, 20:30 uur, St.-Bartholomeuskerk, Kerkberg 1 Beek
Voorverkoop: Boekhandel Roelants, Van Broekhuyzenstraat 34 Nijmegen
Primera De Postkoets, Waterstraat 64 Beek-Ubbergen
Reserveren: 024-6841897/6631701
Toegangsprijs: 15.-
N.B.: Reeds gekochte toegangskaarten blijven geldig; dit geldt ook voor de reserveringen.

Voor meer informatie, zie www.lindsenorgel.nl.