Beek - Ubbergen

NIEUWE PAROCHIE

De Stuurgroep Polderparochie die bezig is met het voorbereiden van een fusie van de parochies van Millingen aan de Rijn, Kekerdom, Leuth, Ooij en Beek-Ubbergen wil graag de inwoners van de betrokken parochies bij haar werkzaamheden betrekken en organiseert daartoe een eerste ronde informatieavonden voor de inwoners van deze parochies.

Deze avonden worden gehouden op:

Alle bijeenkomsten beginnen om 20. 00 uur.

Tijdens deze informatieavonden komen de volgende vragen aan de orde:

In de pauze is er gelegenheid tot het stellen van schriftelijke vragen. Na de pauze zullen deze vragen worden beantwoord.
Na de informatieavonden zal een samenvattend artikeltje in De Rozet verschijnen.
U bent van harte uitgenodigd een van deze informatieavonden bij te wonen.

Namens de Stuurgroep,
Henk Janssen, voorzitter