Beek - Ubbergen

Tarieven

Veel van de voorzieningen zijn kosteloos voor parochianen. Wel wordt verwacht dat u een bijdrage levert aan de Kerkbalans.
Deelname aan de volgende parochieactiviteiten is zonder verdere kosten:

Voor de volgende kerkelijke activiteiten en voorzieningen gelden de volgende tarieven (2010), die jaarlijks worden vastgesteld door het Bisdom. Wijzigingen worden gepubliceerd in het Parochieblad.

  1. Doop: vrijwillige bijdrage
  2. Eerste communievoorbereiding 15,-
  3. Gebedsintenties voor overledenen of uit dankbaarheid 10,-
  4. Huwelijk 345,- (Huwelijksjubileum, aparte viering 260,-)
  5. Tarieven rond begraven en cremeren: