Beek - Ubbergen

Uitvaartdienst

In onze parochie vinden we het belangrijk het afscheid van een dierbaar persoon zo persoonlijk en warm mogelijk te vieren. Familie, kennissen en parochie nemen op zo waardig mogelijke wijze afscheid. Waar mogelijk wordt het eigene van de overledene gerespecteerd en herdacht. De wensen van de kerk ten aanzien van de liturgie worden hierbij uiteraard gerespecteerd. Hiervoor dient de brochure “Kiezen voor een kerkelijke uitvaart” van het bisdom ’s-Hertogenbosch als uitgangspunt.

Men kan kiezen voor een uitvaartdienst in de vorm van een eucharistieviering (met communie) dan wel voor een woord en gebedsdienst, waarin dus geen communie plaatsvindt. Beide vormen worden door de kerk erkend en zijn gelijkwaardig. In onze parochie is het de gewoonte dat de muzikale medewerking afwisselend wordt opgeluisterd door het gemengd koor en het mannenkoor. Het mannenkoor verzorgt de uitvaartdiensten op zaterdag.

De pastoor neemt alle tijd om de nabestaande te begeleiden en te helpen hun dierbare zo persoonlijk mogelijk te gedenken. Mocht men in de familie- of kennissenkring beschikken over een priester die de uitvaartdienst zou kunnen voorgaan, dient men dit met de pastoor te overleggen. Bij een sterfgeval wordt de pastorie op de hoogte gebracht door de uitvaartverzorger.