Beek - Ubbergen

Vormsel

Wanneer het kind rond de 12 jaar oud is kan het zelfstandig de keuze maken het derde sacrament te ontvangen. Het betreft hier een bewuste keuze voor de kerkelijke gemeenschap. De voorbereiding hierop is nog intensiever dan bij de Eerste Communie. Daarvoor komen de jongeren een keer per week op een vaste avond bijeen in de Groenendijkzaal, naast de pastorie.

Er wordt aan de hand van een werkboek over diverse dingen nagedacht en gesproken. Ze vieren een maaltijd en er wordt een uitstapje georganiseerd naar Den Bosch. Daar bezoeken de jongeren de bijeenkomst “Power of fire” van alle vormelingen uit ons bisdom. Aan de hand van een thema zijn ze bezig hun geloof te ontdekken. Als klap op de vuurpijl is er die dag als afsluiting een indrukwekkende viering in de St.- Janskathedraal die alle jongeren zich jarenlang zullen herinneren.

In de vormselviering in de parochiekerk staat het aloude symbool van de handoplegging centraal, waarmee de kerkelijke “spirit” wordt doorgegeven.

Er wordt via de kerkelijke administratie, de basisschool in Beek en door middel van oproepen in De Rozet en de WFM-kabelkrant contact opgenomen met de kinderen die hun eerste communie hebben gedaan en die de leeftijd hebben bereikt om aan het Vormsel deel te nemen.