Beek - Ubbergen

Beleidsontwikkeling, -monitoring

 1. Parochievergadering

  De parochievergadering is een adviesgroep voor het bestuur van de parochie. Degenen die een beeld hebben in welke richting onze kerkelijke gemeenschap zich zou moeten ontwikkelen en die actief meeleven, kunnen deel uitmaken van de parochievergadering.

  De groep bestaat uit maximaal rond de vijftien personen. In Beek is de parochieraad, zoals deze ook wel wordt genoemd, momenteel vooral samengesteld uit mensen die meewerken aan de vieringen, zoals vertegenwoordigers van koren. De raad wordt voorgezeten door de vice-voorzitter van het bestuur van de parochie. Ook enkele leden van het bestuur maken deel uit van de parochieraad. Jaarlijks komt in ieder geval de parochiebegroting en de jaarafrekening op de agenda. De raad vergadert in ieder geval vier maal per jaar en verder zo vaak de raad het nodig acht. In de praktijk blijft het meestal bij die vier maal. De leden van de raad worden door de bisschop benoemd voor een periode van vier jaar. Een verlenging met vier jaar is mogelijk.

  Het aantal vrijwilligers dat de functie van parochieraadslid vervult is klein. Het bestuur van de parochie selecteert daarom uit belangstellenden. Ook al kan men waarschijnlijk niet onmiddellijk aan de slag, als u belangstelling ervoor heeft, wordt u uitdrukkelijk verzocht dit aan te melden bij de voorzitter van het kerkbestuur pastoor Wesseling.

 2. Kerkbestuur (parochiebestuur)

  Het kerkbestuur houdt zich bezig met het uitzetten en uitvoeren van het parochiŽle beleid op pastoraal terrein en het gebied van beheer van roerend en onroerend goed. Ook personen die een deelgebied menen te beheersen vanuit hun maatschappelijke positie worden dringend verzocht dit kenbaar te maken.
  Het aantal vrijwilligers dat de functie van kerkbestuurslid vervult is klein. Het bestuur van de parochie selecteert daarom uit belangstellenden. Ook al kan men waarschijnlijk niet onmiddellijk aan de slag, als u belangstelling ervoor heeft, wordt u uitdrukkelijk uitgenodigd dit aan te melden bij de voorzitter van het kerkbestuur pastoor Henk Janssen.