Beek - Ubbergen

Sociale dienstbaarheid

  1. Missie, ontwikkeling en vrede (M.O.V.)

    Opkomen voor de zwaksten in onze samenleving staat centraal bij de ďMissie, ontwikkeling en vredeĒ-groep. Men streeft dit na door het geven van voorlichting over situaties in de ontwikkelingslanden ťn door financiŽle ondersteuning van projecten aldaar.

    De voorlichting vindt ondermeer tweemaal per jaar plaats in de kerk, wanneer de actie Solidaridad (tijdens de adventperiode) en de Vastenactie (in de veertigdagentijd) worden toegelicht. De financiŽle ondersteuning door beide jaarlijkse collecte-acties vraagt organisatorisch en praktisch werk, zoals het ophalen van de vastenactie-zakjes die bij alle parochie-adressen worden verspreid.

    Voor de benodigde kennis en betrokkenheid van de groepsleden zijn er interne informatieavonden, waar onder meer met ervaringsdeskundigen uit de ontwikkelingslanden aan bijdragen. Ook is er contact met andere parochies noodzakelijk om te kunnen komen tot gezamenlijke projecten. Wilt u bijdragen aan de taken die horen bij dit belangrijke kerkelijke werk, meld dit dan bij Marjolijn Erinkveld, telefoon 024 6842930