Beek - Ubbergen

Kerkelijke vieringen

De meeste vrijwilligers van onze parochie zijn actief in de wekelijkse vieringen. Alleen de koren hebben bij elkaar al ongeveer 70 leden. Bij enkele gelegenheden wordt er van deze zangers een groot koor gevormd. De koorzangers genieten van een jaarlijks feestje, financieel ondersteund door de parochie. Er zijn naast het zingen ook veel andere mogelijkheden om mee te helpen met de vieringen, zoals voorbereiden, collecteren of het assisteren van de voorganger. Het parochiebestuur is ook blij met díe vrijwilligers. Op gezette tijden wordt er voor hen een uitstapje georganiseerd, waarop zij gastvrij worden onthaald. Het is tevens een mooie gelegenheid vrijwilligers van andere activiteiten te ontmoeten.

 1. Gemengd koor

  Het parochiële Gemengd Koor Beek-Ubbergen verleent zijn medewerking eens per maand aan de vieringen op zaterdag en aan diensten op vooravonden van grote kerkelijke feesten. Regelmatig werkt het koor mee aan diensten in andere kerken, zoals op Kalorama of in de kerk van Kranenburg (Dld.). Het bestaat uit ongeveer 25 enthousiaste leden.

  Het repertoire omvat meerstemmige muziek en eenstemmige liederen die de functie vervullen van samenzang. Per viering wordt bij het thema van de viering passende muziek uitgezocht en ingestudeerd. Het koor heeft sinds de oprichting in 1972 een prettig sociaal leven, met onder andere verschillende eigen feestelijkheden. Binnen het koor zijn verschillende commissies actief. De dirigent is Irene Hagemans en het koor wordt in de Beekse kerk begeleid door organist Cor van Wageningen.

  Repetitietijd: wekelijks op maandag 19:45- 21:15
  Uw aanmelding is welkom bij Carel Elbers 024 6842917

 2. Mannenkoor

  Elke zondagochtend zingt om 10:00 het mannenkoor St. Cecilia. Het koor bestaat uit 26 personen. Het koor legt zich toe op het Gregoriaans en op meerstemmig Latijn. De meerstemmige composities zijn gecomponeerd in de periode tussen Palestrina (16e eeuw) en Flor Peeters (circa 1960). Het repertoire wordt met grote inzet uitgevoerd.

  Daarnaast wil het koor ook ontspannen, waarvoor jaarlijks enkele feesten en/of uitstapjes worden georganiseerd. Het koor kent een aantal commissies en een kleine groep zangers die een speciaal deel van het gregoriaans voor zijn rekening neemt. Het koor repeteert wekelijks op donderdag van 20:00 tot 21:30. Dirigent is Theo Derks (uit Megen) en Cor van Wageningen, organist, musiceert samen met het koor op het Lindsen-orgel.

  U kunt zich voor het mannenkoor aanmelden bij Jan Lintsen 024 3440186

 3. Kinderkoor

  Het muzikale facet van de gezinsvieringen wordt energiek ondersteund door de communicanten van het lopend jaar. Het repertoire bestaat uit eigentijdse liederen voor gebruik in de kerk, uiteraard wat betreft tekst en melodie afgestemd op de beleving van de kinderen. De liederen hebben een samenhang met het thema dat per viering centraal staat.

  De repetities vinden plaats in basisschool “De Biezenkamp”. Tijdens de repetities worden ook vol overgave leuke andere liedjes gezongen, die vaak vergezeld gaan van swingende dans en beweging. Kerkelijke dienstbaarheid, plezierig bezig zijn en muzikale ontwikkeling van de kinderen gaan zo op een natuurlijke wijze hand in hand. Soms staat het kinderkoor centraal bij muzieklessen die op de school worden gegeven.

  Mocht u meer willen weten, bel dan Agatha de Witt 0049 28 26916032.

 4. Collecteren in de kerk

  Een kleine groep parochianen heeft de taak op zich genomen tijdens kerkelijke vieringen het collectegeld op te halen. Er wordt jaarlijks een avond belegd waarop afspraken worden gemaakt over het collecterooster. Deze groep vindt ook de onderlinge band van belang, zelf noemen ze zich van oudsher: het collectanten”college”. De collectantengroep maakt regelmatig een gezamenlijk uitstapje. Voor dergelijke activiteiten is er een klein bestuur binnen de groep. Wilt u meehelpen met collecteren, meld u dan bij Herman Huilmand 024 6843376

 5. Lectoren

  Tijdens de vieringen verzorgen de lectoren een deel van de lezingen en voorbeden. Zij maken met dit werk duidelijk dat de parochianen een actieve rol toekomt in de diensten. Men kan kiezen voor het lezen in de diensten van de zaterdagavond of voor die op de zondagmorgen.

  Voor aanmelding kunt u contact opnemen met Corry Vermeulen 024 6841431

 6. Acolieten

  Net als de misdienaars assisteren de acolieten de voorganger tijdens de kerkelijke vieringen. Het accent ligt hierbij op de vieringen die door de week plaatsvinden, zoals huwelijk- en uitvaartdiensten. Maar ook bij de wekelijkse vieringen en op feestdagen bieden zij hun hulp. Tijdens de weekendvieringen wordt er door vaste acolieten geassisteerd. De groep vindt de onderlinge band van belang.
  Mocht u als acoliet willen bijdragen aan de vieringen, meldt u dan aan bij Jan Meijer 024 6843297.

 7. Misdienaars

  De misdienaars assisteren de voorganger bij de rituele handelingen aan het altaar tijdens de weekenddiensten. Het zijn jonge mensen in de leeftijd 8 tot 16 jaar. Het geeft een extra feestelijke aanblik wanneer er een of meer jeugdigen actief deelnemen aan het voorbereiden van de eucharistie. Bij belangrijke feesten, zoals Kerst of Pasen zijn de misdienaars extra feestelijk getooid en het aantal dienaars kan dan per viering oplopen tot zes. Spelenderwijs worden de belangrijkste handelingen geleerd tijdens enkele eucharistievieringen op zaterdagavond. Er wordt een dienstrooster opgesteld, zodat men kan aangeven wanneer het niet uitkomt.

  Voor de misdienaars groep kan men zich melden bij Jonny Jansen 024 3236800