Beek - Ubbergen

Voorbereiding van vieringen, catechese

  1. Voorbereiding gezinsvieringen

    Acht keer per jaar is er in de kerk een gezinsviering. Deze worden voorbereid door een enthousiaste groep ouders in samenwerking met de pastoor en (bege)leider van het kinderkoor. Deze voorbereiding bestaat uit het vaststellen van de thema’s van de verschillende vieringen, het kiezen van lezingen uit bijvoorbeeld een kinderbijbel, liedkeuze en het samenstellen van de bijbehorende boekjes die tijdens de vieringen worden gebruikt. Voor deelname aan deze kleine groep van ongeveer 3 personen kan men zich melden bij de pastorie, tel 024-6841431.

  2. Voorbereiding Eerste Communie

    Samen met de pastoor verzorgen enkele vrijwilligers jaarlijks de voorbereiding van de groep kinderen die voor de eerste maal deelnemen aan de communie, de kerkelijke maaltijd, symbool van verbondenheid met het Leven. Die voorbereiding, aan de hand van een werkboek, kent veel kanten. De kinderen leren bijvoorbeeld hoe brood wordt gemaakt door een bezoek aan de plaatselijke bakker, ze leren de spirituele betekenis van brood en wijn kennen, de belangrijkste waarden van de kerk worden op het niveau van de kinderen doorgenomen, er is een excursie naar de kerk met zijn schilderijen, beelden, altaren etc waarvan de betekenis duidelijk wordt gemaakt. Ook met de ouders vinden drie bijeenkomsten plaats. Daarnaast nemen ouders bij toerbeurt deel aan de bijeenkomsten met de kinderen. Uiteraard is de voorbereidingsgroep ook aanwezig bij de kerkelijke viering en speelt daarin een rol bij onder meer de gebeden. Na de eerste-communieviering is er een evaluatieavond voor de ouders. U kunt zich voor deze voorbereidingsgroep melden bij de pastorie, tel 024-6841431.

  3. Voorbereiding Vormsel

    Ieder jaar bereidt de vormselgroep kinderen van rond de leeftijd van 12 jaar voor op het ontvangen van het vormsel. De groep biedt de kinderen gedurende enkele maanden tijdens wekelijkse bijeenkomsten inhoudelijk ondersteuning door na te denken en te praten aan de hand van een werkboek. Ook organiseert en begeleidt de groep verschillende activiteiten, zoals het maken van voorwerpen, het gezamenlijk gebruiken van een maaltijd en de jaarlijkse reis naar ’s-Hertogenbosch. Daar zijn vormelingen uit het hele bisdom een dag naar aanleiding van een thema bezig met hun geloof: “The Power of Fire”. Wanneer u belangstelling heeft deze taak samen met o.a. de pastoor te vervullen, meld u dan bij Wim Awater 024 6841707