Beek - Ubbergen

Ziekenzalving

Wanneer men ziek is en er behoefte aan heeft mentaal gesterkt te worden kan men gebruik maken van de ziekenzalving. Dit sacrament draagt er vaak aan bij om vol te houden. Door de ziekenzalving krijgt men vaak een andere verhouding tot de ziekte, zodat deze een plaats kan krijgen in een breder perspectief. Door de ziekte kan een verdiepend inzicht in werkelijke waarden doorbreken. Graag verzorgt de pastoor het sacrament van de ziekenzalving voor iedere zieke die er behoefte aan heeft.

Wanneer bij ernstige gezondheidsproblemen de prognose niet veel hoop laat voor herstel, kan de ziekenzalving ook veel troost bieden aan degenen die zullen gaan achterblijven. Voor de stervende schenkt de ziekenzalving in zon laatste periode vaak een grote rust. Samen met de naaste familie en de pastor wordt aan het ziekbed een bijeenkomst belegd waarin de aanwezigen worden voorbereid op het sterven. In dat geval noemt men de ziekenzalving in de volksmond bedienen .

Voor een van beide vormen van de ziekenzalving neemt men contact op met de pastorie.